Network Menu

Årets Svenska Kvinna 2008

Inger Schuberth blir Årets Svenska Kvinna 2008

Inger Schuberth, ÅSK 2008

Foto © Lennart Rolf

Dr.phil. Inger Schuberth tilldelas utmärkelsen Årets Svenska Kvinna 2008 för sina stora insatser att främja den svenska historien, kulturen och språket.

Hon föreläser i skolor och på universitet runt om i Tyskland, Polen, Baltikum och Finland. Hon stärker svenska-tyska band genom utställningar i Tyskland kring vår gemensamma historia och hon strävar efter att åter sätta Lützen och dess minnesmärke över Gustav II Adolfs död på kartan.

Inger Schuberth, 65 år, är född i Stockholm och bor sedan 30 år i närheten av Bonn i Tyskland. Hon tog en fil.kand. vid Stockholms universitet 1968 och blev Dr.phil. då hon disputerade 1979 i Bonn med en avhandling om Tyskland och Sverige under första världskriget.

Mångårig forskning har lett fram till flera publikationer på tyska om Gustav II Adolf och nu senast boken ”Lützen — på spaning efter ett minne”, utgiven hösten 2007.

Hennes innehållsrika karriär har omfattat arbeten som kulturattaché, historiker, författare, forskare, föreläsare, lärare, utställningsarrangör, översättare och reseledare för historiska resor genom Tyskland, Polen och Tjeckien, som alla avslutats i Lützen den sjätte november.

Inger Schuberth var med och startade avdelningen SWEA Köln/Bonn 1993.


Läs om tidigare Årets Svenska Kvinna >>>

Läs hur nomineringen går till >>>

Göta Kanal sponsrade Årets Svenska Kvinna 2008 >>>