Network Menu

Gîta Paterson blir Heders-ÅSK 2021!

Gîta Paterson blir SWEA Internationals Heders-ÅSK 2021!

Sedan 1989 har SWEA International delat ut utmärkelsen Årets Svenska Kvinna till framstående kvinnor såsom forskare, konstnärer, entreprenörer och uppfinnare. Listan över namnen på mottagarna av utmärkelsen Årets Svenska Kvinna är mycket imponerande. Mottagaren skall vara en svensk kvinna som på ett utmärkande sätt representerar och lyfter fram Sverige av idag ute i världen. I år gick Årets Svenska Kvinna till H.K.H Kronprinsessan Victoria. Samtidigt har SWEA Internationals styrelse exceptionellt beslutat att i år förära mångåriga juridiska rådgivaren, Gîta Paterson, utmärkelsen Årets Heders-ÅSKa för sina ovärderliga insatser för SWEA och SWEAs syften — främjandet av svensk kultur och tradition i världen.

Think before you talk, read before you think.” Med de orden inledde vår före detta Internationella Ordförande Margaret Sikkens Ahlquist sitt tal till SWEAs mångåriga (faktiskt ända sedan starten i LA 1979!) juridiska rådgivare Gîta Paterson. Margaret fortsatte; ”Jag tycker mycket om det här citatet från den amerikanska journalisten och författaren Fran Liebowitz och det får mig att tänkta på dig, Gîta. Du är nämligen en person som är väldigt påläst.

Efter L.L.M. Jur.Kand. i Sverige och post-master studier inom internationell affärsrätt och management på UCLA i Kalifornien arbetade Gîta på den affärsjuridiska advokatbyrån Troy & Gould i Los Angeles när Agneta Nilsson lockade henne till den allra första SWEA-styrelsen i den allra första SWEA-avdelningen i Los Angeles 1979. Agneta förstod tidigt vikten av en skicklig person som kunde guida henne och SWEAs ledning genom den juridiska snårskogen. Gîta är den juridiskt sakkunniga som varit helt ovärderlig från begynnelsen för SWEAs organisation och uppbyggnad, skapandet av stadgar och styrdokument, erhållande och bevarande av skattebefrielse, registrering av varumärkesskydd för SWEAs namn och logo, ansvarsförsäkringsfrågor, samarbetskontrakt, sponsoravtal, omstruktureringar och mycket annat. Gîta har varit SWEA trogen och outtröttligt arbetat för SWEA på ideell basis i över 40 år, deltagit i SWEA Internationals årsmöten över hela världen, och bidragit med sin internationella kompetens och expertis inom olika juridiska områden samt i krissituationer. Utan Gîtas stora kunskap och erfarenhet, hade SWEA inte haft samma fundament och stabilitet i organisationen genom tiderna.

SWEA Internationals styrelse och rådgivare samlades på klassiska restaurang Grodan på Grev Turegatan i Stockholm efter den högtidliga utdelningen av utmärkelsen Årets Svenska Kvinna till Kronprinsessan Victoria på vackra Millesgården. Föga visste Gîta under ÅSK-ceremonin tidigare under dagen att en annan ÅSK-utdelning, denna gång i hennes namn, var planerad till senare samma kväll. På initiativ av Agneta Nilsson, SWEAs grundare och Chairman Emeritus, hade nämligen beslutats att Gîta Paterson skulle särskilt uppmärksammas för sina oerhört viktiga exceptionella insatser för SWEA och främjandet av SWEAs syften. Hon fick således denna kväll mottaga utmärkelsen SWEAs Heders-ÅSK 2021, en utmärkelse som endast delats ut vid ett tillfälle tidigare, nämligen till SWEAs grundare Agneta Nilsson själv, år 2009. Ett långt och känslosamt brev till Gîta från vännen Agneta i Los Angeles lästes upp av SWEA Internationals f.d. ordförande Christina Hallmert:

SWEA ÅSK till Kronprinsessan har vid det här laget redan givits till henne. Nu är det ÅSK, med epitetet Heders-ÅSK, som jag hoppas blir en överraskning för mottagaren! Varma gratulationer, kära Gîta, till dagens utmärkelse som du så utomordentligt väl förtjänar för alla dina år (nästan 42 år) som du varit SWEA trogen och lojalt alltid ställt upp och alltid bidragit med dina insatser helt på frivillig basis. Under åren är det många, många gånger du fått rycka in, när det har varit fara på färde inom någon av SWEAs alla 70 plus avdelningar. Jag kan inte nog uttrycka min stora tacksamhet för att Gîta funnits vid vår sida i alla dessa 42 år, jag kan garantera er att mycket kunde ha gått på tok,” avslutade Agneta, som naturligtvis önskade att hon varit på plats denna dag.

Även f.d. ordförande Margaret Sikkens Ahlquist bekräftade Agnetas ord i sitt tal när hon fortsatte. ”Gîta, din kunskap och erfarenhet har vi väldigt stor glädje av i SWEA. Jag har läst många av de dokument och protokoll som vi har bevarat sedan SWEAs start 1979 och det är väldigt intressant. Mellan raderna läser jag mycket kamratskap och glädje. Det som slagit mig är den roll du har spelat redan från SWEAs start. Med hjälp av din kunskap och erfarenhet har du varit med och byggt upp SWEAs bas, vårt fundament d.v.s. våra stadgar. De skulle anpassas till kalifornisk lagstiftning men har under resans gång anpassats, allt eftersom vi vuxit. Men hela tiden har du sett till att vi följer den kaliforniska lagstiftningen. Det är kloka formuleringar i våra stadgar, redan från start, vilket inneburit att vi inte är helt bakbundna utan stadgarna ger oss viss flexibilitet.

Gîta Paterson, SWEAs alldeles nyutnämnda Heders-ÅSKa, har tidigare mottagit flera hedervärda utmärkelser såsom H.M. Konungens Medalj, Riddare av franska Hederslegionen och franska offficersordern Officier de l’Ordre National du Mérite. Utöver sitt juridiska arbete med internationella affärstransaktioner, svenska företagsetableringar och investeringar utomlands har Gîta ett antal andra förtroendeuppdrag.

Hon var helt oförberedd på sin nya fina utmärkelse, som hon mottog med stor ödmjukhet och tacksamhet. Gîta var överraskad och mycket hedrad och tackade varmt SWEA för allt organisationen betytt för henne under alla år, all vänskap, alla professionella internationella erfarenheter och kunskaper hon fått förmånen att ta del av, alla fantastiska kvinnor, SWEA ordförande, SWEA styrelser och inte minst Agneta Nilsson för den inspiration hon förmedlat med sina visioner och framtidsblickar, sin aldrig sinande entreprenörsanda, generositet och innovativa nydanande projekt. Vid utdelningen närvarade förutom SWEA Internationals styrelse och ordförande Suzanne Southard, även f.d. ordförande Christina Hallmert, f.d. ordförande Margaret Sikkens Ahlquist, SWEA Sveriges grundare Ettan Bratt och Maude Vännman, med flera gäster.

Jag brinner för mitt land, den svenska naturen, de svenska värderingarna, främjandet av svenska intressen utomlands och utvecklingen av våra internationella relationer och samarbeten inom näringsliv, handel och kultur. SWEA är ett viktigt led i den ambitionen och jag är mycket hedrad över min Heders-ÅSK utmärkelse som ett bevis på betydelsen av mitt arbete och stöd för mitt önskemål att fortsatt bidra till utvecklingen av SWEAs syften att främja svensk kultur och tradition i världen,” säger Gîta Paterson.

Stort grattis till titeln Heders-ÅSK, Gîta!

Sofia Solfors
Sekreterare SWEA International

Gîta Paterson med medaljen

Från vänster: Margaret Sikkens Ahlquist, Suzanne Southard, Gîta Paterson, Christina Hallmert

Från vänster: Margaret Sikkens Ahlquist, Suzanne Southard, Gîta Paterson, Christina Hallmert

SWEA LA, första styrelsen (circa 1980)

SWEA LA, första styrelsen (circa 1980)