Network Menu

Utmärkelsen Årets Svenska Kvinna (ÅSK)

Årets Svenska Kvinna logga

Forskare, konstnärer, entreprenörer och uppfinnare. Både kända och okända kvinnor. Listan över namnen på mottagarna av SWEA Internationals utmärkelse Årets Svenska Kvinna är imponerande. Sedan 1989 har vår prestigefyllda hedersbetygelse förärats trettio fantastiska svenskor som på olika sätt varit ”ambassadörer” för Sverige i utlandet.

Mottagaren skall vara en svensk kvinna som på ett utmärkande sätt representerar och lyfter fram Sverige av idag ute i världen

Nomineringen är öppen för medlemmar i SWEA mellan 1 maj och 30 november. Vinnaren röstas fram av Sweor i hela världen under februari månad.

Valresultatet offentliggörs på SWEA Internationals årsmöte på våren och ÅSK:an hyllas på den årliga Sverigemiddagen under sommaren, då hon mottager en minnesgåva.

Kommittén för Årets Svenska Kvinna, ask-committee(Replace this parenthesis with the @ sign)sweaarkiv.org

  • Marita Wallström-Löfdahl, SWEA Marbella, Sammankallande
  • Åsa-Lena Lööf, SWEA Florida
  • Anna Gustafson Bril, SWEA Stockholm
  • Agneta Nilsson, SWEA Los Angeles, Chairman Emeritus och Grundare
  • Eva Steinbach, SWEA Global, VIO, Styrelselänk

ÅSK kriterier >>>