Network Menu

Mottagare genom åren

Årets Svenska Kvinna sedan 1989

In English: Recipients over the years >>>


2021
H.K.H. Kronprinsessan Victoria

Kronprinsessan Victoria mottog utmärkelsen Årets Svenska Kvinna under en högtidlig ceremoni på Millesgården i Stockholm en vacker septemberdag. Hon hade nominerats av Barbro Osher, grundare av SWEA San Francisco och Sveriges honorärkonsul i San Francisco. Motiveringen lyder: Kronprinsessan står för allt som SWEA identifierar sig med: ett nutida, modernt Sverige med öppenhet, inkludering, miljötänkande och omsorg. Egenskaper som vi Sweor för med oss ut i världen i ett globalt systerskap över gränserna, där vi väldigt gärna vill inkludera vår Kronprinsessa.

Mer info: SWEAs webbsida om ÅSK 2021


2020
Pia Sundhage

shutterstock_472681249_foto-Stefan-Holm-2kol2

Pia Sundhage är Sveriges största stjärna inom damfotboll – en pionjär! Pia har genom sin långa karriär som fotbollsspelare, fotbollstränare och förbundskapten i både Sverige, USA och Brasilien satt Sverige på världskartan. Som en av de första kvinnliga utlandsproffsen inom damfotboll har hon inspirerat många kvinnor och som tränare lyfter hon fram både kvinnor och Sverige genom att föra vidare vår värdegrund där hon är verksam i världen. Pia är en utmärkt ambassadör för det som är bäst med Sverige och inspirerar fortfarande många unga fotbollsspelare världen över.

Mer info: SWEAs webbsida om ÅSK 2020


2019
Greta Thunberg

Greta Thunberg

Foto: Livoeian, Shutterstock

Det som började som en skolstrejk utanför Riksdagshuset 2018 ledde bl.a. till FN:s klimattoppmöte i Katowice och World Economic Forum i Davos. Greta Thunberg representerar den yngre generationen som inte längre accepterar status quo, utan handlar i stället för att titta på. Genom sin fasta ståndpunkt har hon inspirerat människor i hela världen att agera för en förändring här och nu. SWEA International som global organisation vill genom utmärkelsen uppmärksamma Greta för hennes modiga insatser som opinionsbildare i miljöfrågan internationellt.

Mer info: SWEAs webbsida om ÅSK 2019


2018
Ulrica Hydman Vallien

Ulrika Hydman Vallien
Ulrica Hydman Vallien tilldelas postumt utmärkelsen Årets Svenska Kvinna 2018 för sitt framgångsrika arbete som konstnär och formgivare. Efter avslutad utbildning på Konstfack med inriktning keramik och glas, har hon med sin egenartade och unika konst gjort Sverige känt för en stor internationell publik. Hon var en färgstark konstnär som gjorde sin konst tillgänglig för alla, och i åtskilliga hem runt om i världen finns hennes glas med bl.a. orm- och tulpanmotiv. Hennes konst lever vidare för eftervärlden.

Mer info: SWEAs webbsida om ÅSK 2018


2017
Nikoo Bazsefidpay

Nikoo Bazsefidpay, ÅSK 2017
Nikoo Bazsefidpay grundade efter avslutade tandläkarstudier på Karolinska Institutet, organisationen Tandläkare utan gränser år 2008. Tandläkare utan gränser (TLUG) är en oberoende och ideell organisation som sedan 2009 arbetar för att främja oral hälsa i länder med brist på tandvårdsresurser. Organisationen, som jobbar efter mottot att alla har rätt till frisk munhälsa, sänder i dagsläget ut svenska volontärgrupper, bestående av tandvårdspersonal eller studenter, två gånger om året till Nepal, Tanzania, Etiopien och Zimbabwe. Under projekttiden erbjuds gratis akut och preventiv tandvård samt undervisning i oral hälsa. Tandläkare utan gränsers arbete finansieras av sponsorer, medlemmar och volontärer.

Mer info: SWEAs webbsida om ÅSK 2017


2016
Maria Strømme

Maria Strømme, ÅSK 2016
Maria Strømme blev professor i nanoteknik på Uppsala Universitet 2004, och därmed Sveriges yngsta professor i ett teknikämne. Under många år har hon prisats för sin framgångsrika, tvärvetenskapliga forskning samt sin förmåga att hjälpa allmänheten att förstå nanoteknik. Maria fokuserar på att finna lösningar på mänskliga problem och hennes forskargrupp uppfann det nya porösa materialet Upsalite® vilket blev en världssensation och används bl.a. till att hjälpa kroppen att tillgodogöra sig svårlösliga mediciner.

Mer info: SWEAs webbsida om ÅSK 2016


2015
Petra Wadström

Petra Wadström; Foto: Kerstin Alm
Petra Wadström, uppfinnare, designer och entreprenör, har arbetat mycket med återvunnet material och vidareutvecklat praktiska geniala uppfinningar som har uppmärksammats både i Sverige och utomlands. Genom hennes mest kända uppfinning, ”Solvatten”, har många områden i utvecklingsländer fått tillgång till rent dricksvatten. Med hjälp av solens energi renas förorenat vatten miljövänligt i en bärbar, tvådelad behållare som höjer vattnets temperatur och därmed dödar bakterier, virus och parasiter.

Mer info: SWEAs webbsida om ÅSK 2015


2014
Nina Stemme

Nina Stemme; Fotograf Tanja Nieman

Fotograf Tanja Nieman

Nina Stemme, som med sin klingande dramatiska sopran lyfter fram Sverige i de allra största operasammanhangen. Hon äger en sällsynt förmåga att nå ut till sin publik och verkligen fånga den genom sin vackra röst och sin sällsamma förmåga att tolka och förmedla sina rollgestalter. Världens vackraste röst är svensk.

Mer info: SWEAs webbsida om ÅSK 2014


2013
Mona Henning

Mona Henning
Mona Henning får utmärkelsen för sitt ovärderliga och hängivna arbete i att föra ut vår svenska litteraturskatt till arabisktalande länder.Mona är född i Jordanien men sedan många år bosatt i Stockholm. Hon är från början apotekare men har sedan 1986 vigt sitt liv till att driva ett litet förlag som utger svensk litteratur i arabisktalande länder.

Mer info: SWEAs webbsida om ÅSK 2013


2012
Filippa Knutsson

Filippa Knutsson
Filippa Knutsson får utmärkelsen för sitt framstående entreprenörskap som bidragit till svensk klädindustris utveckling, spritt goodwill för svensk design och företagsamhet både i Sverige och utomlands.

Mer info: SWEAs webbsida om ÅSK 2012


2011
Christina Lampe-Önnerud

Dr. Christina Lampe-Önnerud

Foto: Fredrik Persson

Christina Lampe-Önnerud, som forskare inom oorganisk kemi får utnämningen för att hon genom sin uppfinning, litium-jonbatteriet, världens första Svanenmärkta batteri, tagit ett stort steg framåt i att förbättra vår ekologiska miljö. Batteriet innehåller varken PVC eller tungmetaller och har ett mycket längre liv än den konventionella typen av batterier. Batteriet används i bärbara datorer och fordon. Christina ”är en internationellt erkänd innovatör och entreprenör. En orädd pionjär och en sann visionär”.

Mer info: SWEAs webbsida om ÅSK 2011


2010
Kjerstin Dellert

Kjerstin Dellert
Kjerstin Dellert, som teaterchef för Ulriksdals Slottsteater Confidencen, med omfattande engagemang för en historisk svensk slottsteater som annars skulle ha fallit i glömska. Hon återuppväckte Confidencen 1981, två år efter hon gått i pension. Hon har haft en lång och mycket uppskattad karriär som operasångerska. Förutom arbetet med Confidencen har Kjerstin även de senaste åren lagt ner både energi och sin sedvanliga entusiasm på att göra en träningsfilm som kan användas i äldrevården.

Mer info: SWEAs webbsida om ÅSK 2010


2009 — HedersÅSKa
Agneta Nilsson

Agneta_2008
Agneta Nilsson, som i sin Sverigefrämjande verksamhet i utlandet värvat över 8.000 ambassadörer för Sverige, satt Sverige på kartan på mer än 70 platser i drygt 30 länder världen över. En person som förverkligat sin vision och under 30 år lagt ned hela sin själ och nog ännu mer av sin energi på att forma och utveckla vår fantastiska organisation. Vid sidan av detta helt unika livsverk har hon på många andra områden fört Sveriges fana högt i världen.

Mer info:


2008
Inger Schuberth

Inger Schuberth, ÅSK 2008
Inger Schuberth, som föreläser i skolor och på universitet runt om i Tyskland, Polen, Baltikum och Finland. Hon stärker svenska-tyska band genom utställningar i Tyskland kring vår gemensamma historia och hon strävar efter att åter sätta Lützen och dess minnesmärke över Gustav II Adolfs död på kartan.

Mer info: SWEAs webbsida om ÅSK 2008


2007
Marianne Forssblad

Marianne Forssblad, ÅSK 2007
Marianne Forssblad, som under 27 år varit eldsjäl och ansvarig för Nordic Heritage Museum i Seattle. Muséet arbetar med och för samtliga nordiska länder och är det enda i sitt slag i USA.

Mer info: SWEAs webbsida om ÅSK 2007


2006
Tina Nordström

Tina Nordström, ÅSK 2006
Tina Nordström, för sin speciella förmåga att med smittande matglädje sprida kunskap och inspiration, för att hon går nya vägar — förenklar och förnyar men ändå värnar om gamla mattraditioner, för sitt positiva sätt att förmedla kännedom om Sverige och svensk matkultur runt om i världen.

Mer info: SWEAs webbsida om ÅSK 2006


2005
Ingrid le Roux

Ingrid le Roux; Foto: Ulrika Lagerlöf/IKON

Foto: Ulrika Lagerlöf/IKON

Ingrid le Roux, för sitt långsiktiga och tålmodiga arbete i Kapstadens slum, för att ge utsatta människor möjligheter till ett värdigt liv.

Mer info: SWEAs webbsida om ÅSK 2005


2004
Barbro S. Osher

Barbro Osher; Foto: Kerstin Alm

Foto: Kerstin Alm

Barbro S. Osher, för sin mångåriga, stora insatser för att aktivt stärka banden mellan Sverige och USA.

Mer info: SWEAs webbsida om ÅSK 2004


2003
Ewa Kumlin

Ewa Kumlin (Creative Commons via mynewsdesk.com)

Creative Commons via mynewsdesk.com

Ewa Kumlin, som initiativtagare och projektledare för Swedish Style i Tokyo.

Mer info: SWEAs webbsida om ÅSK 2003


2002
Eva Olofsson

Eva Olofsson (BaanChivitMai)

Foto: BaanChivitMai

Eva Olofsson, för sitt mångåriga arbete med att förbättra tillvaron för de mest utsatta barnen i norra Thailand.

Mer info: SWEAs webbsida om ÅSK 2002


2001
H.M. Drottning Silvia

H.M. Drottning Silvia; Foto: Holger Motzkau (cc-by-sa-3.0)

Foto: Holger Motzkau 2010, Wikipedia/Wikimedia Commons (cc-by-sa-3.0)

H.M. Drottning Silvia, för sitt arbete med att förbättra tillvaron för världens utsatta barn. Drottning Silvia är grundare av stiftelsen World Childhood Foundation.

Mer info: SWEAs webbsida om ÅSK 2001


2000
Maria Nyström Reuterswärd

Maria Nyström Reuterswärd; Foto: Jan-Olof Yxell

Foto: Jan-Olof Yxell

Maria Nyström Reuterswärd, för sitt arbete kring NASAs Marsprojekt.

Mer info: SWEAs webbsida om ÅSK 2000


1999
Kerstin Nordquist-Lane

Kerstin Nordquist-Lane; Foto: Nordstjernen

Foto: Nordstjernen

Kerstin Nordquist-Lane, för sitt arbete med Swedish American Museum i Chicago.


1998
Dorothea Rosenblad

Dorothea Rosenblad, ÅSK 1998
Dorothea Rosenblad, för sitt arbete med organisationen ”Abrahams barn”.


1997
Ulla-Brita Palm

Ulla-Brita Palm, ÅSK 1997

Ulla-Brita Palm, för att hon skapat ett vårdcentrum för fattiga kvinnor och barn som bor vid soptippen i Quito, Ecuador. Här finns bland annat läkarmottagning, kindergarten, duschrum, matbespisning och kurversamhet.


1996 — EJ UTDELAT


1995
Ingrid Karlsson

Ingrid Karlsson, ÅSK 1995
Ingrid Karlsson, som startade The Ecole Reine Astrid i Bryssel.


1994
Lise-Lotte Lybeck-Erixon

Lise-Lotte Lybeck-Erixon, ÅSK 1994
Lise-Lotte Lybeck-Erixon, för sitt brinnande engagemang att levandegöra Drottning Christinas minne i Rom.


1993
Anne-Marie De Geer och Ingrid Croneborg-Bergman

Anne-Marie De Geer, ÅSK 1993

Anne-Marie De Geer

Anne-Marie De Geer och Ingrid Croneborg-Bergman, för sina insatser av humanitär hjälp till Estland. Deras initiativ har lett till ett stort hjälpprogram riktat till alla tre baltstaterna.


1992 — EJ UTDELAT


1991 — EJ UTDELAT


1990
Birgitta Wistrand

Birgitta Wistrand, ÅSK 1990
Birgitta Wistrand, grundare och ordförande av Positiva Sverige, som arbetar med att förenkla kontakten mellan Sverige och andra länder.


1989
Ulla Wachtmeister

Ulla Wachtmeister, ÅSK 1989; Foto: Washington Life Magazine

Foto: Washington Life Magazine

Ulla Wachtmeister, under 15 år som fru till den Svenska Ambassadören i USA var hon en mästare på konstnärligt uttryck, och säkerställde ett kulturellt utbyte mellan Sverige och USA.