Network Menu

Nominering för Årets Svenska Kvinna (ÅSK)

Årets Svenska Kvinna (ÅSK) 2023


Instruktioner:

  • Nomineringsformuläret ifylls av den Swea-medlemmen eller avdelningen som nominerar personen. Nomineringar mottages enbart på detta sätt.
  • Sista dag för nominering är den 30 november.
  • Det finns ingen begränsning för hur många kandidater en SWEA-medlem eller avdelning får nominera.
  • Kommittén för Årets Svenska Kvinna granskar och sammanställer fem kandidater, som presenteras för medlemmarna den 1 februari. Skulle väldigt många nomineringar inkomma ett år, kan kommittén välja att spara några kandidater till året därpå.
  • Kommittén reserverar sig rätten att refusera nomineringar som ej uppfyller kriterierna eller där kandidaten ej kan kontaktas. Var vänlig uppmärksamma att då SWEA är en opolitisk organisation får kandidaten ej idag ha en synbar politisk agenda.
  • Alla SWEA-medlemmar är välkomna att rösta under februari månad. Man kan enbart rösta en gång. Valet offentliggörs vid SWEA Internationals årsmöte.

Länk till nomineringsforumläret: forms.gle/hM8e51aKcVDs1ncp9